คอร์ส SAT Reading and Writing 2022

พบกับคอร์สคุณภาพ ภายใต้ CONCEPT: เนื้อหาแน่น แม่นทุกสกิล ติวสนุก!

SAT Verbal (คอร์ส VDO)
1.png
SAT Verbal (คอร์ส FINALE)
SAT Verbal (คอร์ส Basic)

ทดลองเรียน SAT Reading & Writing

พบกับคอร์สคุณภาพ ภายใต้ CONCEPT: เนื้อหาแน่น แม่นทุกสกิล ติวสนุก!

ตัวอย่าง SAT Writing (ข้อ Wordiness)

ตัวอย่าง SAT Reading (Introduction)

ตัวอย่าง SAT Writing (ข้อ Expression)

BBA CU SAT tutor SAT Verbal SAT 1400 SAT QAS Collegeboard SAT May 2021

BBA CU SAT tutor SAT Verbal SAT 1400 SAT QAS Collegeboard SAT May 2021

BBA CU SAT tutor SAT Verbal SAT 1400 SAT QAS Collegeboard SAT May 2021

1.png
2.png
3.png
5.png

บรรยากาศการเรียนที่ PEGAS PREP

CONCEPT: เนื้อหาแน่น แม่นทุกสกิล ติวสนุก!